Kolmapäev, 27 Okt 2021
Üritusi ja koosviibimisi kajastav info siia!

Tagasi foorumite loendisse >> Tagasi teemade loendisse >> Vaata postitusi
Elveso kõnekoosolek Vaidas
Postitatud Esmaspäev, 19 Aprill 2010 Koostaja: Reet Raudkepp
15. aprillil toimus Vaida Raamatukogus Elveso kohtumine Vaida korteriühistute juhatustega. Koosolekul osalesid Elveso esindajad: Toomas Heinaru – juhataja; Arvo Neimar – energeetika valdkonna juht; Saagim –soojusteenistuse juht; Toomas Tutt – vee- ja kanalisatsiooni teenistuse konsultant. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 23. detsembril 2008. aastal AS ELVESO “Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti” rahastamise taotluse. Projekti laiendus ja hanked odavnesid, tehti taotlus kasutada raha mujal piirkonnas. Taotlus on hetkel menetlemises. Vaida puhul oleks see olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, reoveepuhasti rekonstrueerimine. Vastus peaks saabuma juunis-juulis. Positiivse vastuse saamisel vahetatakse Vaidas välja 6,6 km veetrassi 86 liitumispunktiga ning 5 km kanalisatsioonitrasse 86 liitumispunktiga, rekonstrueeritakse veetöötlusjaamad (pumbamajad). Reaalsem on 99% kindlusega Vaida aleviku soojustrasside uuendamise projektiks rahade saamine. Täna on soojatrassides kadu 35 %, peale uuendamist jääks see 15 %. Kaugkütte projekti elluviimiseks esitatakse kaks hanget: projekteerimine ja ehitamine. Ehitamine on plaanitud 2011.aasta suvel. Kui õnnestub saada ka vee- ja kanalisatsioonitrassidele rahastamine on 2011.aasta suvi tihe ehitamine. See tekitab mõningaid ajutisi ebamugavusi. Teed ja tänavad lubati taastada

Soojustrassid ehitatakse kuni kinnistu piirini välja (kus on lepingujärgne liitumispunkt) , liitumispunktist sissepoole on vaja majaomanikul (korteriühistul) ise edasi ehitada. Majaühenduste väljaehitamine on KÜ endi asi, tuleb vahetada kuni soojussõlme sisendini. Kõik trassid on vaja välja vahetada. Korteriühistud peavad leidma ühise mõtlemise torustike vahetamiseks liitumispunktist majani. Ühiselt tellida projekt, mis oleks juba hanke mahus sees, tuleb odavam. Näiteks toodu hinnad on hetkel 1,6 -2,2 tuhat krooni meeter. Kaugküttetrassi vahetamisel on 60% Elveso ja 40% KIK-i raha, vee - ja kanalisatsioonitrasside puhul on 30 % Elveso ja 70% Euroopa raha.

Teine teema, mis projekteerimisel tuleks arvestada on soe vesi. Täna on Vaida alevikus soojaveetarbimine null. Milline on arvamus soojavee tarbimise kohta katlamajast?

Vaida kaugkütet omavatele eramajadele ja korteriühistutele saadetakse kiri, milles palutakse kirjaliku vastust mõnedele küsimustele. Elveso on huvitatud garantiist, et majad tarbivad sooja ka 5 aasta pärast
|