Neljapäev, 20 Jan 2022
Aleviku tutvustus

29.05.2021 toimus Vaida aleviku üldkoosolek, kus valiti alevikuvanemaks  Raili Salvet.

Alevikuvanema pootl valitud eestseisus on järgmine:

Renee Püvi
Raul Pintman
Jaanus Veldre
Irina Tammor

 

  

 

Vaida alevik

265037_184038048322111_100001477515385_480700_4982242_n

Vaata kaarti Google Maps leheküljel ...
Vaata ka Rae valla Virtuaaltuuri: http://www.virtuaaltuur.rae.ee/

Põline Vaida asub Harjumaal Jüri kihelkonnas Rae vallas, Tallinna-Tartu maantee ääres, umbes 21 kilomeetrit Tallinnast. [19] Vaida paikneb Põhja-Eesti lavamaal, tasandikulisel alal Pirita jõe keskjooksul. Vaidas on põhikool, lasteaed, postkontor, perearstikeskus, kaks kauplust, raamatukogu, suur puidufirma, tööstusettevõtteid mis tegelevad metallitööga, ehitusega ja mööbliga.

 

Inimesed on Vaidas elanud juba muinasajast saati. Paikkonna varajasest asustusest kõnelevad muinasasulad, ohvrikivid ja juhuleiud. Vaida küla vanim teadaolev nimi Wartae, Waitae, Warte, Waetho on esmakordselt mainitud Taani Hindamisraamatus 1241. aastal. Andmeid leidub teisteski ajalooallikates, vanades kroonikates ja arhiivides. Väärtuslikku teavet pakuvad kohalike inimeste mälestused. Vaida mõis on rajatud 1624. ja 1643. aastate vahel.

20. sajandi algus tõi kaasa suuri muudatusi, iseseisva Eesti Vabariigi, mitmeid olulisi reforme. Pärast 1929- 1933 a. majanduskriisi hakkas majandus kiiresti arenema ning tekkis uusettevõtteid. 1936. aastaks oli jõutud ehitada elamud ja kõrvalhooned, muretseda kariloomi, põllud olid haritud. Arenes ühistegevus, moodustati seltse, majandusühisusi.

Küla arengu katkestas 1940. aasta riigipööre, vene ja saksa okupatsioon, repressioonid ning 1949. aasta sundkollektiviseerimine. Nõukogude perioodil oli Vaida küla peamiseks arendajaks Vaida külanõukogu, alates 1967. aastast Vaida sovhoos, 1993. aastast Rae vald.

Vaida asub Rae valla lõunaservas, olles seega valla ääremaa. 1977. aastal jaotati Vaida küla Vaida alevikuks, Vaidasoo külaks ja Suuresta külaks. Vaida alevikus elab praegu üle 1000 inimese, koos Aruvalla, Suuresta ja Vaidasoo küladega on piirkonna elanike arv 1500. Elanike arv kasvab nii Vaidas kui vallas tervikuna.

Pärast taasiseseisvumist on Vaida välisilme muutunud märksa kenamaks. Rae vald on renoveerinud kooli, lasteaia ja keskusehoone. Vaidast on saanud pealinna „magamistuba“. Infrastruktuur on olemas, kuid napib sobivaid töökohti. Siin käiakse magamas, tööl aga mujal. Elamuehitus ei ole Vaita jõudnud, kuid esimesed märgid on olemas. Algatatud on detailplaneering tehnopargi rajamiseks. See toob kaasa ka elamuehituse. Vaida on elujõuline ja arenguga alevik.

01. 05. 15 seisuga on Vaida elanike arv 896

© Vaida Raamatukogu, Reet Raudkepp

http://mohelia.weebly.com/index.html