Esmaspäev, 17 Mai 2021
Esmaspäev, 21 September 2015 08:56

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts annab teada:


Elanikkonnale paremate teenuste osutamiseks rekonstrueerisime
2015 aasta suvel Vaida komando tuletõrje depoo katuse ja  
ehitasime sisemise vaheseina.

Antud projekti rahastati Siseministeeriumi kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest


Rae TPS juhatus.